1
13

Pertukaran Nama Dana Takaful Link Di Bawah Takaful Mygenlife

Seiring dengan penjenamaan semula Takaful Malaysia berserta dengan pelan baru takaful linknya, mygenlife, Takaful Malaysia Berhad telah menukarkan nama-nama dana investment linknya kepada nama baru yang dinamik.

Memo penukaran dana di bawah takaful Mygenlife

Nama Sekarang: Ditukar kepada:
1 Ittihad Growth Fung MyGrowth Fund
2 Irad Dividen Fund MyDividen Fund
3 Ihfaz Equity Index Fund MyEquity Index Fund
4 Istifad Blue Chip Fund MyBlue Chip Fund
5 Ihsan Balanced Fund MyBalanced Fund

Pertukaran ini berkuatkuasa pada i Januari 2013. Sebarang urusan selepas itu hendaklah menggunakan pakai nama dana yang baru.

 

 

64,476 total views, 3 views today

Show Comments

2 Comments

  1. Afifah Munirah 14/12/2012
    • sohoque 14/12/2012

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: